Експортовање и импортовање базе података у MySQL или MariaDB

Експортовање и импортовање базе података из MySQL или MariaDB је незаобилазна радња код миграције или бекаповања сајта. Ако радите бакап сајта, поред копирања свих фајлова сајта, обавезно се једна копија базе података извози и чува. Ако се ради миграција сајта, поред пребацивања фајлова, потребно је експортовати базу података и поново је импортовати на новом хостингу.

Експортовање базе података из конзоле преко SSH

Потребно је повезати се са сервером где се база налази. Овде можете прочитати упутство за повезивање преко SSH. Након повезивања потребно је да укуцате следећи ред да би база била експортована у SQL формату:
—-

mysqldump -u korisnikbaze -p ime_baze > data-dump.sql

—-
Да појаснимо:

  • mysqldump се користи за думп базе у SQL формат
  • korisnikbaze је корисничко име које има привилегију да користи базу
  • ime_baze је име базе
  • data-dump је име фајла који ће добити експортована база

Ова команда је слична као команда за импорт, па обратите пажњу на стрелицу > која показује са лева на десно, односно, база ime_baze се извози у фајл data-dump.sql.

Имајте у виду да ће фајл data-dump.sql бити сачуван у директоријуму где сте се поставите преко конзоле. Да видите у ком се директоријуму налазите, укуцајте pwd

Импортовањe базе података из конзоле преко SSH

Да би нека постојећа база (њен дамп фајл) била импортована у базу потребно је да нова база постоји на серверу. Уколико база не постоји, потребно је да најпре буде направљена. То се може урадити на следећи начин.

Најпре се повежите са сервером преко SSH везе. Затим укуцајте следеће:
—-

mysql -u root -p

—-
Ово ће отворити mysql са највишим привилегијама, па се може приступити креирању базе:
—-

CREATE DATABASE nova_baza;

—-
Направите корисника за нову базу:
—-

CREATE USER korisnik@localhost;

—-
Доделите новом кориснику лозинку:
—-

SET PASSWORD FOR korisnik@localhost= PASSWORD("ovde-ide-lozinka");

—-
Дозволите кориснику да користи базу са лозинком која му је додељена:
—-

GRANT ALL PRIVILEGES ON nova_baza.* TO korisnik@localhost IDENTIFIED BY 'ovde-ide-lozinka';

—-
Освежите привилегије које постоје у мyсqл:
—-

FLUSH PRIVILEGES;

—-

Укуцајте exit да изађете из mysql-а. Урадите upload базе на сервер или користите wget да је довучете са другог сервера. Сада можете урадити импорт базе у нову базу која је креирана:
—-

mysql -u korisnik -p nova_baza < naziv-baze-koja-se-importuje.sql

—-
Да појаснимо:

  • korisnik је име корисника којег смо направили
  • nova_baza је име нове базе коју смо направили
  • naziv-baze-koja-se-importuje.sql је база која се импортује у нову базу

Да би вам било лакше да памтите када је импорт а када експорт базе, обратите пажњу на стрелицу < која показује са десна на лево, односно, naziv-baze-koja-se-importuje.sql се креће у правцу стрелице и импортује у нову базу са подацима који су уписани.

Експортовање и импортовање базе преко PHPMyAdmin-а

Коришћење конзоле за импортовање и експортовање базе може да буде тешко. Уместо тога, све ово можете радити и преко PHPMyAdmin апликације. Улогујете се на ваш cPanel и отворите PHPMyAdmin. Са леве стране можете видети све присутне базе података. Када одаберете базу, можете радити импорт или експорт бирањем опције која вам је потребна:

импорт експорт базе података

Ако радите експортовање постојеће базе, она се већ види у PHPMyAdmin-у. Међутим, ако радите импорт базе коју сте преузели са другог хостинга, потребно је да најпре направите нову базу у MySQL Databases апликацији у cPanel-у и у њу импортујете базу са другог хостинга. Овде је упутство за креирање нове MySQL базе.

Конзола или PHPMyAdmin

За мање базе можете слободно користити PHPMyAdmin, док је за велике базе (говоримо о GB) боље користити конзолу. PHPMyAdmin користи веб-интерфејс који може да закаже код дугих импортовања па нећете знати шта се тачно десило до краја.

ПРИЈАВИТЕ СЕ ЗА НАЈНОВИЈЕ ТЕКСТОВЕ СА НАШЕГ БЛОГА!

Tags: , , ,

No comments yet.

Submit Comment