Извод из правила регистрације RS домена

Домени се могу регистровати у оквиру следећих адресних простора:

 • .rsнамењен свим заинтересованим лицима – физичка и правна лица
 • .co.rsнамењен привредним субјектима – правна лица;
 • .org.rsнамењен осталим регистрованим организацијама – правна лица;
 • .edu.rsнамењен образовним институцијама и организацијама – правна лица;
 • .in.rsнамењен физичким лицима;

За регистрацију РС домена кликните овде

Домен може регистровати:

 • физичко лице – држављанин Републике Србије, са пребивалиштем у Србији
 • физичко лице – држављанин Републике Србије, који нема пребивалиште у Србији, али само преко заступника (административног контакта) који има пребивалиште, односно седиште у Србији и који је држављанин Републике Србије;
 • страно физичко лице – уколико има дозволу за стално настањење у Србији или преко заступника (административног контакта) који има пребивалиште, односно седиште, у Србији и који је држављанин Републике Србије
 • правно лице – српски држављанин, са седиштем у Србији
 • правно лице – страни држављанин, које нема седиште у Србији, преко заступника (административног контакта) који има пребивалиште, односно седиште, у Србији и који је држављанин Републике Србије.
 • РНИДС региструје домен по исправно поднетом захтеву за регистрацију, који регистрант подноси РНДИС-у посредством регистра (АдриаХост).
 • Регистрант може да региструје један или више домена и за сваки подноси посебан захтев.
 • Подношењем захтева за регистрацију, регистрант потврђује да прихвата ове Опште услове уговора о регистрацији .rs домена и да је у потпуности сагласан са њима.
 • Регистрант је, приликом подношења захтева за регистрацију, дужан да пружи истините, исправне и потпуне податке о себи, административном и техничком контакту, као и податке о примарном и секундарном ДНС серверу за домен.
 • Домен се региструје на рок од једне до десет година, уз могућност обнављања регистрације.
 • Регистрант плаћа регистру накнаду за послове регистрације домена у тренутку подношења одговарајућих захтева, а у складу са уговором који склопи са њим.

[ПДФ] РНИДС Услови регистрације РС домена

Најчешћа питања:

За које намене може да се региструје домен?
Подношењем захтева за регистрацију .rs домена регистрант прихвата Опште услове регистрације .rs домена објављене на РНИДС сајту и посебно изјављује да регистрацијом траженог .rs домена не вређа туђе право интелектуалне својине или неко друго право, те да су подаци у захтеву истинити и потпуни. Регистрант такође изјављује да .rs домен не региструје противно начелу савесности, поштења и добрих пословних обичаја, те да .rs домен неће свесно користити противно овим начелима.

Шта се дешава ако платим регистрацију домена, а регистрација не успе?
Одобрење регистрације зависи искључиво од РНИДС-а. Домен је званично регистрован тек када о томе добијемо потврду од РНИДС-а. У случају да сте извршили уплату за регистрацију а регистрација не буде одобрена од стране РНИДС-а, АдриаХост ће вам омогућити да без додатног плаћања региструјете неки други домен у адресном простору са истом ценом, или вратити уплаћени новац. Ово се не односи на случај да РНИДС прими ваш захтев и наплати регистрацију домена од АдриаХост-а, а затим због непостојеће или неисправне документације одбије да региструје или обрише домен. АдриаХост задржава право да без обештећења корисника поништи пријаву за предрегистрацију уколико се утврди да су поднети фалсификовани подаци или пријава на други начин крши правила регистрације .rs домена.

Колико највише домена може да региструје једно правно или физичко лице?
Не постоје оваква ограничења. И правна и физичка лица могу регистровати онолико домена за које изврше уплату и доставе потребну документацију.

Шта ако неко други региструје моје име?
Домени се региструју по редоследу пријављивања. Уколико имате основ да докажете да регистровано доменско име припада вама и да га је неко регистровао без основа или злонамерно можете покренути арбитражу пред РНИДС или се обратити редовном суду. Због тога АдриаХост препоручује да пожурите и сами региструјете сва доменска имена која вам могу затребати.

Да ли странац може да региструје домен?
Да. Административни контакт, који има сва овлашћења везано за домен, мора бити држављанин Србије или правно лице са седиштем у Србији.

За регистрацију РС домена кликните овде

АдриаХост је овлашћени регистар РС домена

Гратис годину дана
бесплатан хостинг!

Бесплатан хостинг годину дана Када платите хостинг пакет 2 године унапред - добијате трећу годину бесплатно!

Заштићен домен

WHOIS заститаДа ли знате да можете сакрити податке о власнику домена? Лако и повољно.

Поручите WHOIS заштиту

Прелазите код нас? Лако је!

Ми ћемо вам помоћи око пресељења wеб сајта

Ми ћемо одрадити бесплатну миграцију вашег сајта, базе и скрипти.