Правилник АдриаХост-а

Плаћањем сте потврдили сагласност са овим правилником и он има снагу Уговора по Закону о електронском документу, чл. 4.

Овај Правилник се односи на све кориснике Wеб хостинг услуга АдриаХост-а и има за циљ спречавање незаконитих активности или евентуалне злоупотребе на серверима АдриаХост-а, поштујући слободу говора и изражавања уколико није штетна за друге, заштиту интегритета и приватности корисника, као и обезбеђење сигурности и поузданости мреже.

Коришћењем услуга преко мреже АдриаХост-а, корисник прихвата правила понашања садржана у Правилнику, што подразумева да неће предузимати активности које су овим Правилником дефинисане као неприхватљиво коришћење услуга.


Клијентски налог

Свако лице може отворити клијентски налог на АдриаХост сајту потпуно бесплатно. Лице је дужно да приликом креирања клијентског налога унесе истините контакт информације: име и презиме, адресу, телефон и е-маил адресу. Уколико су унете нетачне информације (погрешан телефон, е-маил адреса…) АдриаХост ће избрисати клијентски налог. Сва обавештења од стране АдриаХост ће кориснику бити послата на е-маил адресу. Након успешног креирања клијентског налога, лице постаје корисник AdriaHost.rs.

Корисник је дужан да у случају промене е-маил адресе ажурира исту у оквиру свог клијентског налога.

Корисник је дужан да чува параметре за приступ клијентском налогу и да не даје ове податке другим лицима. Уколико корисник нема сачуване ове податке, може од АдриаХоста да затражи подсетник о параметрима за приступ и они ће бити послати искључиво на е-маил адресу која је наведена у клијентском налогу. Параметри за приступ се не шаљу на е-маил адресе које нису наведене у налогу.

Отварањем клијентског налога корисник се слаже да га АдриаХост може контактирати путем маила ради редовне комуникације везане за услугу коју користи, као и ради ванредних обавештења и понуда.

У случају злоубпотребе налога, сумњивих активности или узастопних захтева које не можемо да верификујемо са клијентом, Адриахост задржава право да клијенту суспендује налог, затражи додатна документа за верификацију или једностано раскине пословни однос. У случају једностраног раскида пословног односа, клијент има право да у року од 15 дана мигрира своје услуге код другог провајдера.


Поручивање домена

Корисник је сам одговоран за вршење наруџбине преко сајта АдриаХост и плаћање исте. АдриаХост не сноси одговорност уколико корисник изврши погрешну наруџбину и плати исту. Услуга ће бити реализована а накнадне промене нису могуће. Уколико се деси да корисник поручује домен и при поруџбини погрешно укуца назив домена и поруџбину плати, домен ће бити регистрован а повраћај новца није могућ. Могућа је једино поновна наруџбина и плаћање жељеног домена (под претпоставком да је доступан за регистрацију).

Услуга трансфера свих домена ка нама се наплаћује по цени истој као и за регистрацију домена ( изузетак је трансфер RS домена ка нама који је бесплатан). У цену трансфера ка нама за све интернационалне домене је урачуната услуга подршке око трансфера као и 1 година продужетка регистрације домена која се рачуна од дана завршетка трансфера.

Важна напомена: Трансфер домена НЕ МОЖЕ се вршити 60 дана по регистрацији домена или ако је до истека домена остало мање од 30 дана. За RS домене нема временских рестрикција.


Поручивање хостинга

Корисник је сам одговоран за вршење наруџбине преко сајта АдриаХост и плаћање исте. Корисник је дужан да се претходно информише о спецификацијама хостинг пакета који жели да закупи. Потребне информације корисник може сазнати на www.AdriaHost.rs или контактирањем техничке подршке путем тикета. АдриаХост не сноси одговорност уколико је корисник закупио хостинг пакет а услуга му не одговара.


Плаћање

Након извршене поруџбине, корисник аутоматски добија предрачун за услуге АдриаХост са подацима за вршење уплате.  Према жељи корисника, АдриаХост може креирати предрачун и послати кориснику на е-маил адресу која је наведена у клијентском налогу.

Постоје четири начина плаћања: плаћање уплатницом (као физичко лице), плаћање по предрачуну (као правно лице), плаћање картицом (онлине) и банк трансфер (за кориснике из иностранства).
Уколико корисник не изврши уплату у предвиђеном року, контактираће га продаја АдриаХост-а. Уколико корисник након 30 дана од дана извршене поруџбине није извршио уплату и није се одазвао на е-маил поруке и телефонске позиве, поруџбина се отказује.

Плаћање рачуна услуге клијента од стране било ког трећег лица не производи промену власништва над услугама, као ни промену над whois регистрованим подацима за домен. Промена власништва над услугама или whois регистрованим подацима за домен врши се искључиво у писаном облику путем тикета или меморандума фирме.


Повраћај новца

Уколико корисник није задовољан услугом коју је закупио код АдриаХоста, корисник може затражити повраћај новца у пуном износу у року од 30 дана од датума наруџбине. Повраћај новца је могућ за услуге дељеног хостинга и стреаминга. Повраћај новца није могуће извршити за услуге регистрације домена, VPS или dedicated сервера.


Реализација поруџбине

Реализација поруџбине (регистрација домена, отварање хостинг налога, аудио стреаминг) биће извршена након пријема уплате за поручене услуге. Додатне услуге (закуп IP адресе, закуп сервера) се реализују након пријема уплате и процеса набавке истих без прецизираног временског периода. АдриаХост има право да одбије било коју поруџбину без наведеног разлога.


Параметри за приступ

Након реализације услуге, корисник добија параметре за приступ на е-маил адресу која је наведена у клијентском налогу. Корисник је дужан да чува ове податке, да их не даје неовлашћеним лицима, и дужан је да брине о безбедности рачунара на коме се ови подаци налазе, специфично да га чува од хакера, вируса и другог непожељног софтвера. У случају да корисник загуби параметре за приступ, потребно је да контактира техничку подршку путем тикета и замоли да му се ови подаци пошаљу. Параметри за приступ ће бити послати искључиво на е-маил адресу која је наведена у клијентском налогу.


Обнова услуга

Пред истицање услуге корисник добија обавештења на е-маил адресу која је наведена у клијентском налогу и такође буде контактиран од стране продаје АдриаХост. Уколико се корисник не одазива на телефонске позиве и е-маил поруке и не уплати обнову услуге, услуга ће бити суспендована по истеку датума за обнову.

Уколико је у питању услуга хостинга, фајлови ће се чувати још 30 дана након истека рока за обнову. Након 30 дана АдриаХост задржава право да обрише фајлове са сервера без претходне консултације са корисником. Корисник је дужан да направи backup фајлова који су се налазили на закупљеном хостингу у предвиђеном року.
Отказни рок за услугу dedicated сервера је 30 дана.


Техничка подршка

Техничка подршка АдриаХост функционише искључиво преко тикета. Подршку не пружамо путем телефона. Подршка се пружа искључиво за услуге које имате закупљене код нас. Ми пружамо подршку за сва питања везана за функционалност сервера и инсталацију скрипти које нудимо (cPanel и Softaculous). То подразумева инсталацију скрипти из cPanel-а (Joomla, WordPress, итд) али не и њихов рад, мењање или прилагођавање корисниковим потребама. Не пружамо подршку за плуг-инове, модуле, додатке итд. који се накнадно могу инсталирати у те скрипте (нпр. Joomla, WordPress).


Сервери

АдриаХост има право да унапређује и врши измене на софтwаре-у и хардwаре-у сервера на којима се налазе схаред хостинзи без консултације са корисницима тих хостинга. У случају када корисник закупи цео сервер код АдриаХост-а (и уколико АдриаХост ради одржавање истог) битније измене у конфигурацији сервера се раде уз консултацију са корисником.


Садржај и одржавање хостованог сајта

Корисник је у потпуности одговоран за целокупан садржај сајта који хостује на серверу АдриаХост. Забрањена је презентација садржаја који може бити штетан по сервере АдриаХост-а или било који други сервер на Интернету, као и постављање линкова ка таквом садржају на Интернету. Примери неприхватљивог садржаја: пиратски софтвер, хакерски програми или архиве, wарез сајтови, ирц…

Недозвољени су пренос или презентација било какве информације, податка или материјала који је у супротности са правним прописима РС, којим се врши кривично дело или привредни преступ, повреда одредаба ауторског права и права индустријске својине, дело нелојалне конкуренције, повреда добрих пословних обичаја и свако друго понашање супротно општеприхваћеним моралним начелима.

Недозвољен је неауторизовани приступ садржају других корисника, промена садржаја, брисање или било каква прерада садржаја.

Корисници контент менаџмент система (ПХП Нуке, Мамбо, Јоомла, итд.) као и свих других скриптова које поставе на свој хостинг на АдриаХост-у су обавезни да прате дешавања на пољу сигурности и заштите оваквих система и да уклоне познате рањивости редовним одржавањем и применом патцх-ова и упдате-а. АдриаХост није одговоран уколико дође до упада на сајт корисника, корисник је дужан да примени мере заштите. Уколико до упада дође, АдриаХост ће суспендовати хостинг корисника и обавестити га о мерама безбедности а корисник је дужан да те мере спроведе. Корисник је дужан да очисти заражене фајлове и контактира техничку подршку путем тикета и тек тад ће хостинг поново бити активиран. Уколико корисник не може сам да изврши чишћење заражених фајлова, АдриаХост може извршити уз договорену надокнаду.

Кориснику није дозвољено да у оквиру закупљеног хостинга пакета код АдриаХост препродаје хостинг односно хостује више презентација и то наплаћује својим клијентима. АдриаХост има посебан вид сарадње који се зове аффилиате сарадња и то можете погледати на https://adriahost.rs/affiliate-програм Уколико АдриаХост утврди да постоји хостинг налог на коме је хостован велики број сајтова и да се притом наплаћује свим тим сајтовима хостовање на поменутом налогу, хостинг ће бити суспендован без претходног упозорења и без шансе за повраћај новца.


Backup

АдриаХост није одговоран за нестале или оштећене фајлове корисника. Корисник на себе преузима пуну одговорност за све фајлове на закупљеном хостингу као и за одржавање и backup истих. Корисник има опцију да сам прави backup из cPanel-а.

АдриаХост прави backup свих сајтова једном недељно.


Е-маил слање

АдриаХост не сме бити извор, посредник или одредишна адреса у вези са преносом нежељеног е-маила, е-маил бомби и других масовних е-маилова. Ваш налог не сме да буде почетна, посредничка или крајња адреса за такве е-маилове. Масовни е-маил је порука послата на више од 1000 е-маил адреса или на више од 10 неwс група.

У случају кршења услова и масовног слања маила, АдриаХост задржава право да суспендује налог корисника на неодређено време или у потпуности угаси налог без повраћаја новца.

За лимите и додатна упутства, везана за употребу маилинг листа и слање маила, контактирајте техничку подршку путем тикета.


Предузимање мера у случају неприхватљивог понашања

АдриаХост неће активно пратити рад корисника са циљем да се увери да ли се поштују правила понашања. Корисник АдриаХост-а је дужан да сарађује при преузимању превентивних и корективних активности ради спречавања кршења Правилника  понашања;

Провера рада корисника се врши на основу жалбе од стране трећег лица и у том случају процедура је следећа:

1. У случају жалбе или неизмирених обавеза, АдриаХост ће послати е-маил или телефоном контактирати корисника и наложити му да отклони проблем.

2. У случају да корисник не реагује на време или да није доступан, АдриаХост ће суспендовати презентацију (wеб сајт) све док се проблем не отклони.

3. У случају поновљених кршења правилника АдриаХост задржава право да без повратка средстава прекине пружање wеб хостинг услуге.

4. У случају кршења закона, АдриаХост  ће учинити доступним релевантне податке и информације надлежним органима, уколико за то постоји законска обавеза.

5. У случају да активности корисника нанесу материјалну штету АдриаХост-у (казне, оштећења система…) задржавамо право да наплатимо трошкове у дуплој вредности или покренемо правни поступак са захтевом за накнаду штете.

6. У случају нарушавање угледа фирме Адрахост, задржавамо право да обуставимо даље пословање са клијентом и понудимо му могућност да пресели свој хостинг и домене код другог провајдера у року од 14 дана.


Искоришћеност простора и протока

Презентација корисника не сме ни у ком тренутку да оптерети CPU нашег сервера више од 2%. Уколико до тога дође због неоптимизоване wеб апликације или базе, презентација ће бити суспендована док се проблем не отклони. Корисник је у обавези да води рачуна о преосталом простору на диску. Уколико слободан простор падне испод 10% корисник мора прећи на већи пакет или уклонити непотребне фајлове, како би ослободио простор и омогућио несметано функционисање сајта.

Корисницима је сваког месеца додељен проток који одговара њиховом хостинг пакету. Обавеза је корисника да прати употребу протока. У случају да у току месеца корисник потроши сав додељен проток његов сајт ће бити аутоматски суспендован.Уколико је ово оптерећење резултат изузетно посећеног сајта, тј. ако је ваш сајт прерастао ограничења хостинга који сте закупили, контактирајте нас и понудићемо вам одговарајуће хостинг решење.

Дељени хостинг може да се користи само за wеб датотеке, активне маилове и садржај корисничких wеб сајтова. Дељени хостинг простор не може да се користи за складиштење (без обзира да ли су у питању фајлови, електронска пошта или други подаци), укључујући offsite складиштење фајлова, маила или FTP хостинга. Адриахост изричито задржава право да прегледа сваки дељени хостинг налог за прекомерно искоришћење CPU јединице, простора на диску и других ресурса који могу бити угрожени повредом овог споразума. АдриаХост може, по сопственом нахођењу, раскинути приступ услугама, применити додатне накнаде, или уклонити кориснички садржај за оне хостинг налоге за које се утврди да су у супротности са АдриаХост Условима Коришћења.


Промене цена

АдриаХост задржава право промене цена услуга које пружа без претходног обавештења.


Ванредне околности

АдриаХост задржава право да у случају ванредних околности промени или суспендује било који сајт, налог, базу података, или било коју другу компоненту сајта за коју сматра да проузрокује проблеме или велика оптерећења сервера.


Процедура у случају компромитованог account-а

Уколико се деси да клијентов хостинг account буде хакован, буде упада, убаченог вируса или се шаље спам са тог account-а, процедура АдриаХост је следећа:

1. У случају првог упада следи суспендовање account-а и слање маила клијенту у коме су назначени бројеви телефона на које треба да нас контактира чим прочита маил
2. У случају другог упада следи суспендовање account-а на 24х
3. У случају трећег упада хостинг account се брише са нашег сервера без повраћаја новца


Одговорност

АдриаХост није одговоран за било коју штету коју ваш посао може претрпети. АдриаХост не гарантује директно нити индиректно за услуге које пружа. АдриаХост није одговоран за губитке података, неуручене поруке, погрешно уручене податке, подешавање маил налога као и за све прекиде у раду.

Адриахост није одговоран за штету која може проистећи због погрешних контакт података на налогу клијента или неажурираних њхоис података домена. Клијент је дужан да сам одржава контакт податке на свом корисничком налогу, као и whois податке домена и да обезбеди сигурност приступних параметара свог налога.


Одштета

Корисник је сагласан да нема права на било какву одштету од АдриаХост-а што укључује захтеве, губитке и трошкове, уклључујући трошкове адвоката и судског процеса. АдриаХост није одговоран у случају:
•    повреде лица или имовине изазване нашим производом или производом у вези са АдриаХост
•    да садржај било ког корисника крши или наводно крши права својине трећих лица
•    да садржај било ког нашег корисника крши Закон о ауторским правима


Промоције

Сви производи купљени на акцији или промоцији путем промо кода код Адриахоста се не могу мигрирати или трансферовати са Адриахост-а у првих 60 дана трајања услуге. Ако је потребно мигрирати или трансферовати услугу у првих 60 дана, Адриахост задржава право да наплати разлику у цени до пуне цене услуге.


АдриаХост може променити, дорадити или допунити Правилник без претходне најаве.
Примена Правилника ступа на снагу моментом објављивања на АдриаХост презентацији.