Pravilnik AdriaHost-a

Plaćanjem ste potvrdili saglasnost sa ovim pravilnikom i on ima snagu Ugovora po Zakonu o elektronskom dokumentu, čl. 4.

Ovaj Pravilnik se odnosi na sve korisnike Web hosting usluga AdriaHost-a i ima za cilj sprečavanje nezakonitih aktivnosti ili eventualne zloupotrebe na serverima AdriaHost-a, poštujući slobodu govora i izražavanja ukoliko nije štetna za druge, zaštitu integriteta i privatnosti korisnika, kao i obezbeđenje sigurnosti i pouzdanosti mreže.

Korišćenjem usluga preko mreže AdriaHost-a, korisnik prihvata pravila ponašanja sadržana u Pravilniku, što podrazumeva da neće preduzimati aktivnosti koje su ovim Pravilnikom definisane kao neprihvatljivo korišćenje usluga.


Klijentski nalog

Svako lice može otvoriti klijentski nalog na AdriaHost sajtu potpuno besplatno. Lice je dužno da prilikom kreiranja klijentskog naloga unese istinite kontakt informacije: ime i prezime, adresu, telefon i e-mail adresu. Ukoliko su unete netačne informacije (pogrešan telefon, e-mail adresa…) AdriaHost će izbrisati klijentski nalog. Sva obaveštenja od strane AdriaHost će korisniku biti poslata na e-mail adresu. Nakon uspešnog kreiranja klijentskog naloga, lice postaje korisnik AdriaHost.rs.

Korisnik je dužan da u slučaju promene e-mail adrese ažurira istu u okviru svog klijentskog naloga.

Korisnik je dužan da čuva parametre za pristup klijentskom nalogu i da ne daje ove podatke drugim licima. Ukoliko korisnik nema sačuvane ove podatke, može od AdriaHosta da zatraži podsetnik o parametrima za pristup i oni će biti poslati isključivo na e-mail adresu koja je navedena u klijentskom nalogu. Parametri za pristup se ne šalju na e-mail adrese koje nisu navedene u nalogu.

Otvaranjem klijentskog naloga korisnik se slaže da ga AdriaHost može kontaktirati putem maila radi redovne komunikacije vezane za uslugu koju koristi, kao i radi vanrednih obaveštenja i ponuda.

U slučaju zloubpotrebe naloga, sumnjivih aktivnosti ili uzastopnih zahteva koje ne možemo da verifikujemo sa klijentom, Adriahost zadržava pravo da klijentu suspenduje nalog, zatraži dodatna dokumenta za verifikaciju ili jednostano raskine poslovni odnos. U slučaju jednostranog raskida poslovnog odnosa, klijent ima pravo da u roku od 15 dana migrira svoje usluge kod drugog provajdera.


Poručivanje domena

Korisnik je sam odgovoran za vršenje narudžbine preko sajta AdriaHost i plaćanje iste. AdriaHost ne snosi odgovornost ukoliko korisnik izvrši pogrešnu narudžbinu i plati istu. Usluga će biti realizovana a naknadne promene nisu moguće. Ukoliko se desi da korisnik poručuje domen i pri porudžbini pogrešno ukuca naziv domena i porudžbinu plati, domen će biti registrovan a povraćaj novca nije moguć. Moguća je jedino ponovna narudžbina i plaćanje željenog domena (pod pretpostavkom da je dostupan za registraciju).

Usluga transfera svih domena ka nama se naplaćuje po ceni istoj kao i za registraciju domena ( izuzetak je transfer RS domena ka nama koji je besplatan). U cenu transfera ka nama za sve internacionalne domene je uračunata usluga podrške oko transfera kao i 1 godina produžetka registracije domena koja se računa od dana završetka transfera.

Važna napomena: Transfer domena NE MOŽE se vršiti 60 dana po registraciji domena ili ako je do isteka domena ostalo manje od 30 dana. Za RS domene nema vremenskih restrikcija.


Poručivanje hostinga

Korisnik je sam odgovoran za vršenje narudžbine preko sajta AdriaHost i plaćanje iste. Korisnik je dužan da se prethodno informiše o specifikacijama hosting paketa koji želi da zakupi. Potrebne informacije korisnik može saznati na www.AdriaHost.rs ili kontaktiranjem tehničke podrške putem tiketa. AdriaHost ne snosi odgovornost ukoliko je korisnik zakupio hosting paket a usluga mu ne odgovara.


Plaćanje

Nakon izvršene porudžbine, korisnik automatski dobija predračun za usluge AdriaHost sa podacima za vršenje uplate.  Prema želji korisnika, AdriaHost može kreirati predračun i poslati korisniku na e-mail adresu koja je navedena u klijentskom nalogu.

Postoje četiri načina plaćanja: plaćanje uplatnicom (kao fizičko lice), plaćanje po predračunu (kao pravno lice), plaćanje karticom (online) i bank transfer (za korisnike iz inostranstva).
Ukoliko korisnik ne izvrši uplatu u predviđenom roku, kontaktiraće ga prodaja AdriaHost-a. Ukoliko korisnik nakon 30 dana od dana izvršene porudžbine nije izvršio uplatu i nije se odazvao na e-mail poruke i telefonske pozive, porudžbina se otkazuje.

Plaćanje računa usluge klijenta od strane bilo kog trećeg lica ne proizvodi promenu vlasništva nad uslugama, kao ni promenu nad whois registrovanim podacima za domen. Promena vlasništva nad uslugama ili whois registrovanim podacima za domen vrši se isključivo u pisanom obliku putem tiketa ili memoranduma firme.


Povraćaj novca

Ukoliko korisnik nije zadovoljan uslugom koju je zakupio kod AdriaHosta, korisnik može zatražiti povraćaj novca u punom iznosu u roku od 30 dana od datuma narudžbine. Povraćaj novca je moguć za usluge deljenog hostinga i streaminga. Povraćaj novca nije moguće izvršiti za usluge registracije domena, VPS ili dedicated servera.


Realizacija porudžbine

Realizacija porudžbine (registracija domena, otvaranje hosting naloga, audio streaming) biće izvršena nakon prijema uplate za poručene usluge. Dodatne usluge (zakup IP adrese, zakup servera) se realizuju nakon prijema uplate i procesa nabavke istih bez preciziranog vremenskog perioda. AdriaHost ima pravo da odbije bilo koju porudžbinu bez navedenog razloga.


Parametri za pristup

Nakon realizacije usluge, korisnik dobija parametre za pristup na e-mail adresu koja je navedena u klijentskom nalogu. Korisnik je dužan da čuva ove podatke, da ih ne daje neovlašćenim licima, i dužan je da brine o bezbednosti računara na kome se ovi podaci nalaze, specifično da ga čuva od hakera, virusa i drugog nepoželjnog softvera. U slučaju da korisnik zagubi parametre za pristup, potrebno je da kontaktira tehničku podršku putem tiketa i zamoli da mu se ovi podaci pošalju. Parametri za pristup će biti poslati isključivo na e-mail adresu koja je navedena u klijentskom nalogu.


Obnova usluga

Pred isticanje usluge korisnik dobija obaveštenja na e-mail adresu koja je navedena u klijentskom nalogu i takođe bude kontaktiran od strane prodaje AdriaHost. Ukoliko se korisnik ne odaziva na telefonske pozive i e-mail poruke i ne uplati obnovu usluge, usluga će biti suspendovana po isteku datuma za obnovu.

Ukoliko je u pitanju usluga hostinga, fajlovi će se čuvati još 30 dana nakon isteka roka za obnovu. Nakon 30 dana AdriaHost zadržava pravo da obriše fajlove sa servera bez prethodne konsultacije sa korisnikom. Korisnik je dužan da napravi backup fajlova koji su se nalazili na zakupljenom hostingu u predviđenom roku.
Otkazni rok za uslugu dedicated servera je 30 dana.


Tehnička podrška

Tehnička podrška AdriaHost funkcioniše isključivo preko tiketa. Podršku ne pružamo putem telefona. Podrška se pruža isključivo za usluge koje imate zakupljene kod nas. Mi pružamo podršku za sva pitanja vezana za funkcionalnost servera i instalaciju skripti koje nudimo (cPanel i Softaculous). To podrazumeva instalaciju skripti iz cPanela (Joomla, WordPress, itd) ali ne i njihov rad, menjanje ili prilagođavanje korisnikovim potrebama. Ne pružamo podršku za plug-inove, module, dodatke itd. koji se naknadno mogu instalirati u te skripte (npr. Joomlu, WordPress).


Serveri

AdriaHost ima pravo da unapređuje i vrši izmene na software-u i hardware-u servera na kojima se nalaze shared hostinzi bez konsultacije sa korisnicima tih hostinga. U slučaju kada korisnik zakupi ceo server kod AdriaHost-a (i ukoliko AdriaHost radi održavanje istog) bitnije izmene u konfiguraciji servera se rade uz konsultaciju sa korisnikom.


Sadržaj i održavanje hostovanog sajta

Korisnik je u potpunosti odgovoran za celokupan sadržaj sajta koji hostuje na serveru AdriaHost. Zabranjena je prezentacija sadržaja koji može biti štetan po servere AdriaHost-a ili bilo koji drugi server na Internetu, kao i postavljanje linkova ka takvom sadržaju na Internetu. Primeri neprihvatljivog sadržaja: piratski softver, hakerski programi ili arhive, warez sajtovi, irc…

Nedozvoljeni su prenos ili prezentacija bilo kakve informacije, podatka ili materijala koji je u suprotnosti sa pravnim propisima RS, kojim se vrši krivično delo ili privredni prestup, povreda odredaba autorskog prava i prava industrijske svojine, delo nelojalne konkurencije, povreda dobrih poslovnih običaja i svako drugo ponašanje suprotno opšteprihvaćenim moralnim načelima.

Nedozvoljen je neautorizovani pristup sadržaju drugih korisnika, promena sadržaja, brisanje ili bilo kakva prerada sadržaja.

Korisnici kontent menadžment sistema (PHP Nuke, Mambo, Joomla, itd.) kao i svih drugih skriptova koje postave na svoj hosting na AdriaHost-u su obavezni da prate dešavanja na polju sigurnosti i zaštite ovakvih sistema i da uklone poznate ranjivosti redovnim održavanjem i primenom patch-ova i update-a. AdriaHost nije odgovoran ukoliko dođe do upada na sajt korisnika, korisnik je dužan da primeni mere zaštite. Ukoliko do upada dođe, AdriaHost će suspendovati hosting korisnika i obavestiti ga o merama bezbednosti a korisnik je dužan da te mere sprovede. Korisnik je dužan da očisti zaražene fajlove i kontaktira tehničku podršku putem tiketa i tek tad će hosting ponovo biti aktiviran. Ukoliko korisnik ne može sam da izvrši čišćenje zaraženih fajlova, AdriaHost može izvršiti uz dogovorenu nadoknadu.

Korisniku nije dozvoljeno da u okviru zakupljenog hostinga paketa kod AdriaHost preprodaje hosting odnosno hostuje više prezentacija i to naplaćuje svojim klijentima. AdriaHost ima poseban vid saradnje koji se zove affiliate saradnja i to možete pogledati na https://adriahost.rs/affiliate-program Ukoliko AdriaHost utvrdi da postoji hosting nalog na kome je hostovan veliki broj sajtova i da se pritom naplaćuje svim tim sajtovima hostovanje na pomenutom nalogu, hosting će biti suspendovan bez prethodnog upozorenja i bez šanse za povraćaj novca.


Backup

AdriaHost nije odgovoran za nestale ili oštećene fajlove korisnika. Korisnik na sebe preuzima punu odgovornost za sve fajlove na zakupljenom hostingu kao i za održavanje i backup istih. Korisnik ima opciju da sam pravi backup iz cPanela.

AdriaHost pravi backup svih sajtova jednom nedeljno.


E-mail slanje

AdriaHost ne sme biti izvor, posrednik ili odredišna adresa u vezi sa prenosom neželjenog e-maila, e-mail bombi i drugih masovnih e-mailova. Vaš nalog ne sme da bude početna, posrednička ili krajnja adresa za takve e-mailove. Masovni e-mail je poruka poslata na više od 1000 e-mail adresa ili na više od 10 news grupa.

U slučaju kršenja uslova i masovnog slanja maila, AdriaHost zadržava pravo da suspenduje nalog korisnika na neodređeno vreme ili u potpunosti ugasi nalog bez povraćaja novca.

Za limite i dodatna uputstva, vezana za upotrebu mailing lista i slanje maila, kontaktirajte tehničku podršku putem tiketa.


Preduzimanje mera u slučaju neprihvatljivog ponašanja

AdriaHost neće aktivno pratiti rad korisnika sa ciljem da se uveri da li se poštuju pravila ponašanja. Korisnik AdriaHost-a je dužan da sarađuje pri preuzimanju preventivnih i korektivnih aktivnosti radi sprečavanja kršenja Pravilnika  ponašanja;

Provera rada korisnika se vrši na osnovu žalbe od strane trećeg lica i u tom slučaju procedura je sledeća:

1. U slučaju žalbe ili neizmirenih obaveza, AdriaHost će poslati e-mail ili telefonom kontaktirati korisnika i naložiti mu da otkloni problem.

2. U slučaju da korisnik ne reaguje na vreme ili da nije dostupan, AdriaHost će suspendovati prezentaciju (web sajt) sve dok se problem ne otkloni.

3. U slučaju ponovljenih kršenja pravilnika AdriaHost zadržava pravo da bez povratka sredstava prekine pružanje web hosting usluge.

4. U slučaju kršenja zakona, AdriaHost  će učiniti dostupnim relevantne podatke i informacije nadležnim organima, ukoliko za to postoji zakonska obaveza.

5. U slučaju da aktivnosti korisnika nanesu materijalnu štetu AdriaHost-u (kazne, oštećenja sistema…) zadržavamo pravo da naplatimo troškove u duploj vrednosti ili pokrenemo pravni postupak sa zahtevom za naknadu štete.

6. U slučaju narušavanje ugleda firme Adrahost, zadržavamo pravo da obustavimo dalje poslovanje sa klijentom i ponudimo mu mogućnost da preseli svoj hosting i domene kod drugog provajdera u roku od 14 dana.


Iskorišćenost prostora i protoka

Prezentacija korisnika ne sme ni u kom trenutku da optereti CPU našeg servera više od 2%. Ukoliko do toga dođe zbog neoptimizovane web aplikacije ili baze, prezentacija će biti suspendovana dok se problem ne otkloni. Korisnik je u obavezi da vodi računa o preostalom prostoru na disku. Ukoliko slobodan prostor padne ispod 10% korisnik mora preći na veći paket ili ukloniti nepotrebne fajlove, kako bi oslobodio prostor i omogućio nesmetano funkcionisanje sajta.

Korisnicima je svakog meseca dodeljen protok koji odgovara njihovom hosting paketu. Obaveza je korisnika da prati upotrebu protoka. U slučaju da u toku meseca korisnik potroši sav dodeljen protok njegov sajt će biti automatski suspendovan.Ukoliko je ovo opterećenje rezultat izuzetno posećenog sajta, tj. ako je vaš sajt prerastao ograničenja hostinga koji ste zakupili, kontaktirajte nas i ponudićemo vam odgovarajuće hosting rešenje.

Deljeni hosting može da se koristi samo za web datoteke, aktivne mailove i sadržaj korisničkih web sajtova. Deljeni hosting prostor ne može da se koristi za skladištenje (bez obzira da li su u pitanju fajlovi, elektronska pošta ili drugi podaci), uključujući offsite skladištenje fajlova, maila ili FTP hostinga. Adriahost izričito zadržava pravo da pregleda svaki deljeni hosting nalog za prekomerno iskorišćenje CPU jedinice, prostora na disku i drugih resursa koji mogu biti ugroženi povredom ovog sporazuma. AdriaHost može, po sopstvenom nahođenju, raskinuti pristup uslugama, primeniti dodatne naknade, ili ukloniti korisnički sadržaj za one hosting naloge za koje se utvrdi da su u suprotnosti sa AdriaHost Uslovima Korišćenja.


Promene cena

AdriaHost zadržava pravo promene cena usluga koje pruža bez prethodnog obaveštenja.


Vanredne okolnosti

AdriaHost zadržava pravo da u slučaju vanrednih okolnosti promeni ili suspenduje bilo koji sajt, nalog, bazu podataka, ili bilo koju drugu komponentu sajta za koju smatra da prouzrokuje probleme ili velika opterećenja servera.


Procedura u slučaju kompromitovanog accounta

Ukoliko se desi da klijentov hosting account bude hakovan, bude upada, ubačenog virusa ili se šalje spam sa tog accounta, procedura AdriaHost je sledeća:

1. U slučaju prvog upada sledi suspendovanje accounta i slanje maila klijentu u kome su naznačeni brojevi telefona na koje treba da nas kontaktira čim pročita mail
2. U slučaju drugog upada sledi suspendovanje accounta na 24h
3. U slučaju trećeg upada hosting account se briše sa našeg servera bez povraćaja novca


Odgovornost

AdriaHost nije odgovoran za bilo koju štetu koju vaš posao može pretrpeti. AdriaHost ne garantuje direktno niti indirektno za usluge koje pruža. AdriaHost nije odgovoran za gubitke podataka, neuručene poruke, pogrešno uručene podatke, podešavanje mail naloga kao i za sve prekide u radu.

Adriahost nije odgovoran za štetu koja može proisteći zbog pogrešnih kontakt podataka na nalogu klijenta ili neažuriranih whois podataka domena. Klijent je dužan da sam održava kontakt podatke na svom korisničkom nalogu, kao i whois podatke domena i da obezbedi sigurnost pristupnih parametara svog naloga.


Odšteta

Korisnik je saglasan da nema prava na bilo kakvu odštetu od AdriaHost-a što uključuje zahteve, gubitke i troškove, uklljučujući troškove advokata i sudskog procesa. AdriaHost nije odgovoran u slučaju:
•    povrede lica ili imovine izazvane našim proizvodom ili proizvodom u vezi sa AdriaHost
•    da sadržaj bilo kog korisnika krši ili navodno krši prava svojine trećih lica
•    da sadržaj bilo kog našeg korisnika krši Zakon o autorskim pravima


Promocije

Svi proizvodi kupljeni na akciji ili promociji putem promo koda kod Adriahosta se ne mogu migrirati ili transferovati sa Adriahost-a u prvih 60 dana trajanja usluge. Ako je potrebno migrirati ili transferovati uslugu u privh 60 dana, Adriahost zadržava pravo da naplati razliku u ceni do pune cene usluge.


AdriaHost može promeniti, doraditi ili dopuniti Pravilnik bez prethodne najave.
Primena Pravilnika stupa na snagu momentom objavljivanja na AdriaHost prezentaciji.