Tag Archives: wix

How to migrate website from Blogger, WordPress.com, BlogSpot, and Wix

We help dozens of migrations from WordPress.com, Blogger or Blogspot platforms every month. Almost everyday, people decide to set up their blog on hosting where they will have many more opportunities for creativity and growth of the site, and here we have written the most important tips that can help...

Миграција сајта са Bloggera, WordPress.com, Blogspota и Wixa

Сваког месеца помогнемо на десетине миграција са WordPress.com, Blogger или Blogspot платформи. Готово свакодневно, људи се одлучују да свој блог поставе на хостинг где ће имати много више могућности за креативност и раст сајта, а ми овде смо записали најбитније савете који могу помоћи да миграција прође што лакше. Припремите...