Kako tretirati ljude – 5 lekcija

Kako tretirati ljude – 5 lekcija

1. Prva važna lekcija – ”Upoznaj čistačicu” U toku drugog meseca na faxu, profesor nam je dao test. Bio sam savestan student i maltene preletao pitanja dok nisam došao do poslednjeg: ”Kako se zove žena koja nam čisti školu?” Ovaj nas...