Tag Archives: RoundCube

Squirrel goes down – cPanel discontinues the Squirrel

The SquirrelMail Webmail is no longer working. cPanel is planning to remove this e-mail client in version 76 but will be able to work on existing installations. In version 78, it will be removed even from these installations, so if you use a "Squirrel" you need to slowly move to...

Веверица на издисају – cPanel укида SquirrelMail

SquirrelMail Webmail клијент ускоро престаје са радом. cPanel планирано уклања овој е-мејл алат у верзији 76, али ће моћи да ради на постојећим инсталацијама. У верзији 78 биће уклоњен чак и са тих инсталација, па уколико користите "веверицу" потребно је да полако планирате прелазак на неки други е-мејл клијент. Зашто SquirrelMail одлази?...