Tag Archives: sms kampanja

Šta je SMS Marketing?

Šta je SMS marketing? SMS marketing koristi SMS poruke za komunikaciju sa vašim klijentima i kupcima. Vi prikupljate brojeve telefona vaših klijenata, kopirate ih u svoj lični nalog, zatim odjednom šaljete poruke svim ili samo nekim od svojih klijenata. Poruke mogu biti dugačke do 160 karaktera, a čuvaju se i...

[INFOGRAFIKA] SMS trendovi

Tekstualne poruke su jedan od najpopularnijih metoda komunikacije danas. Cena mobilnog telefona i SMS poruka u poredjenju sa cenom računara i broadband konekcije je omogućila da SMS poruke postanu jako popularne u zemljama u razvoju. Pre Twittera, SMS komunikacija je bio jedini servis za kratke poruke. Čak i kad su...