Tag Archives: Životne lekcije

10 lekcija o karijeri koje nećete naučiti u školi

Fakultet je danas druga osnovna škola. Daje osnovna, bazična znanja i veštine potrebne da se snađete na tržištu rada. A ono je danas zahtevno, sve više prepuno konkurencije, i poslodavci (s pravom) mogu da biraju i traže zaposlene koji su spremni da se stalno edukuju i to ne samo iz...