Tag Archives: permisije

Promena permisija nad folderima i fajlovima preko FTP-a

Postoje tri moda za manipulaciju fajlovima i folderima koji mogu da budu uključeni ili isključeni (on ili off): read, write i execute. Svaki mod može da se podesi tako da određene permisije budu date vlasniku fajla (owner), članovima vlasnikove grupe (members of the owner's group) ili svim korisnicima (all users). Kako se vrši promena...