Promena permisija nad folderima i fajlovima preko FTP-a

Postoje tri moda za manipulaciju fajlovima i folderima koji mogu da budu uključeni ili isključeni (on ili off): read, write i execute. Svaki mod može da se podesi tako da određene permisije budu date vlasniku fajla (owner), članovima vlasnikove grupe (members of the owner’s group) ili svim korisnicima (all users).

Kako se vrši promena permisija?

Za ovo će vam biti potreban neki od programa za pristup preko FTP-a (FTP klijent). Preporučujemo vam da koristite TotalCommander, ali i bilo koji drugi program iste namene će biti dovoljan. Pošto instalirate FTP klijent, napravite konekciju i konektujte se na FTP server. Kod svih AdriaHost paketa možete iskoristiti isti username i password kao za pristup cPanel-u.

Pošto ste se konektovali, locirajte fajl ili folder nad kojim želite da promenite permisije. Selektujte fajl i kliknite na Files – Change Attributes.totalcmd1

U novom prozoru će se pojaviti polje pod nazivom Permissions. Promenite vrednost u ovom polju u odgovarajući broj, a u zavisnosti od toga šta želite da promenite. Na primer, izvršićemo promenu vrednosti u 755.
totalcmd2

Takođe možete promeniti sve permisije nad fajlovima i podfolderima. Kod nekih od FTP klijenata imate mogućnost da se promene koje izvršite nad nekim folderom primene i na sve fajlove i podfoldere unutar tog foldera. Npr. ako koristite SmartFTP,  štiklirajte opciju Apply changes to this folder, subfolders and files.

Pustite da se proces završi. Proces promene permisija može da potraje i nekoliko minuta ukoliko permisije menjate nad većem brojem fajlova i foldera.
 

PRIJAVITE SE ODMAH ZA NAJNOVIJE TEKSTOVE SA NAŠEG BLOGA!

Tags: , ,

No comments yet.

Submit Comment