Adriahost podržava CRF kod uprave trezora

Adriahost podržava CRF kod uprave trezora

Za sve subjekte javnog sektora obaveštenje da Adriahost doo koristi Centralni registar faktura (CRF) kod Uprave trezora, potrebno je samo da nam javite ako plaćate preko računa 840.

Šta je CRF i o čemu se radi?
CRF je digitalni servis koji prati i omogućava uvid u sve fakture od pravnih lica, bilo da se radi o privatnom ili javnog sektoru, koje plaćaju korisnici javnih sredstava.