Adriahost podržava CRF kod uprave trezora

Za sve subjekte javnog sektora obaveštenje da Adriahost doo koristi Centralni registar faktura (CRF) kod Uprave trezora, potrebno je samo da nam javite ako plaćate preko računa 840.

Šta je CRF i o čemu se radi?

CRF je digitalni servis koji prati i omogućava uvid u sve fakture od pravnih lica, bilo da se radi o privatnom ili javnog sektoru, koje plaćaju korisnici javnih sredstava. Radi se o tome da je Uprava trezora donela odluku o registraciji svih faktura koje se odnose na plaćanje iz sredstava javnih prihoda. Pod tim se podrazumeva evidentiranje, praćenje i izveštavanje o neizmirenim obavezama u javnom sektoru.

Na koga se odnosi CRF?

Ovaj registar odnosi se na sva pravna lica koja plaćaju sa računa budžeta Republike Srbije. Ovde, između ostalih, spadaju vrtići, osnovne i srednje škole, fakulteti, univerziteti, političke partije…

Među Adriahost klijentima nalazi se i značajan broj budžetskih korisnika prema kojima smo odgovorni. Evo i brojeva budžetskih korisnika iz naše statistike:

  • 31 vrtić
  • 84 osnovne škole
  • 117 srednjih škola
  • 8 univerziteta
  • 41 fakultet
  • 63 političke partije
  • 87 opština
  • 35 muzeja
  • 43 drugih državnih ustanova

Ukoliko se i vi nalazite među budžetskim korisnicima, slobodno nas kontaktirajte.

Korisni linkovi:

PRIJAVITE SE ODMAH ZA NAJNOVIJE TEKSTOVE SA NAŠEG BLOGA!

Tags: , , , , ,

No comments yet.

Submit Comment