Зашто вам не треба одштампан рачун са печатом и потписом, чак и кад вам то књиговођа тражи?

by | Обавештење

У новембру прошле године коначно је стављена тачка на дискусију која је трајала пар година, а односи се на питање може ли се пословати без папира, односно да ли је електронски рачун валидан без потписа и печата.

Електронски рачун

Пословање без папира је могуће и у складу са Законом о рачуноводству (тачније члан 9 Закона о рачуноводству), али досадашња дугогодишња пракса обавезног слања овереног рачуна умногоме је довела до великог броја збуњених књиговођа.

Министарство финансија је 07.11.2014. године објавило званично мишљење бр. 011-00-1077/2014-16 о тумачењу члана 9 Закона о рачуноводству, у којем се јасно каже да је електронски рачун без потписа и печата валидан у порескоправним односима и да се таквом документу не може оспорити важност само зато што нема потписа и печата.

Мишљење Министарства финансија

“Сагласно члану 9. Закона о рачуноводству (“Сл. гласник РС”, бр. 62/2013), рачуноводствена исправа у електронском облику мора да садржи електронски потпис или идентификациону ознаку одговорног лица, односно лица овлашћеног за издавање рачуноводствене исправе.

Појам “идентификациона ознака” представља сваку ознаку која једнозначно одређује, односно упућује на одговорно лице, односно лице које је овлашћено за издавање рачуноводствене исправе. Дакле, то може бити потпис, факсимил, име и презиме, електронски потпис и сл. као и комбинација поменутих ознака (нпр. име и презиме + потпис).

Када рачун издаје домаће правно или физичко лице, и ако као идентификациону ознаку жели да користи свој електронски потпис, исти мора бити формиран у складу са Законом о електронском потпису (“Сл. гласник РС”, бр. 135/2004), као обичан (неквалификован) или квалификован.

Посебно истичемо да треба имати у виду да свака рачуноводствена исправа (па и она коју издаје инострани добављач) коју у пословне књиге уноси домаће правно лице, мора да задовољи основне захтеве из Закона о рачуноводству, тј. мора да обухвата све податке потребне за књижење у пословним књигама тако да се из рачуноводствене исправе недвосмислено може сазнати основ, врста и садржај пословне промене. Ово се односи и на рачуноводствене исправе достављене у облику ЕДИ записа, с обзиром да и оне морају садржати пре свега податке о издаваоцу рачуна, времену издавања, пријема, основу, врсти и садржају пословне промене.

Напомињемо да Закон о рачуноводству не прописује обавезу електронског потписивања рачуноводствених исправа које се достављају путем ЕДИ система, већ обавезу посредника да размену података омогући само између ауторизованих правних лица, у циљу обезбеђења интегритета пренетих података.”

Шта да кажем књиговођи?

Електронски рацун Имајући у виду да постоји велики број књиговођа који ће тражити оригинал рачун са потписом и печатом, који је потребно послати на њихову физичку адресу, што фирмама које имају по неколико хиљада клијената може створити приметан трошак, поставља се питање на који начин решити проблем.

Шта да кажете књиговођи? Када вас позове књиговођа и од вас затражи да му пошаљете потписан и печатиран рачун поштом, поразговарајте са њим и упутите их на Закон о рачуноводству и на Мишљење министарства финансија. Најбоље је да књиговођи пошаљете линк до овог чланка. Из нашег искуства, преко 95% књиговођа прихвати ову сугестију, без даље дискусије.

ПРИЈАВИТЕ СЕ ЗА НАЈНОВИЈЕ ТЕКСТОВЕ СА НАШЕГ БЛОГА!

0 Comments

Leave a Reply

Категорије

Адриахост разгледница

Ћирилица на интернету

cPanel за почетнике

Хостинг сајта

Интересантно

Интернет зарада

Искуства Адриахост

Израда сајта

Обавештење

Photoshop упутства

SEO и маркетинг сајта

Сервери и VPS

Шкрабалица

SMS маркетинг

Свет домена

Вордпрес за почетнике

Besplatan email kurs i novosti sa bloga

Prijavite se na našu email listu
Ime i prezime *
Email adresa *
Dobijaćete obaveštenje o novostima na blogu i kurs web poslovanja i marketinga u 9 lekcija.

Пратите Адриахост

Најпопуларнији текстови

Придружите се

Наши производи