Tipovi sadržaja u WordPress-u

od strane | Izrada sajta

U WordPress-u postoje tri osnovna tipa sadržaja: postovi, strane i komentari. Svaka od ovih sadržaja ima neke mogućnosti koje možete koristiti, a komentari omogućavaju i interakciju sa vašim posetiocima. Ukoliko želite da iskoristite kompletnu snagu WordPress-a onda je važno da razumete šta svaki od ova tri tipa sadržaja može. Sem ovih postoje i drugi tipovi koji se mogu dodati pomoću plugin-ova.

Postovi

Oni su glavni sadržaj vašeg bloga i jedan od načina da posetilac dođe na vaš sajt. Svaki post se vezuje za određenu kategoriju i dodeljuje mu se datum kada je kreiran. Postove možete sami razvrstavati u kategorije koje napravite, takođe ne postoji ograničenje koliko možete napisati u toku dana ili u okviru jedne kategorije. Po default-u postovi se hronološki prikazuju na početnoj strani vašeg bloga.

Postovi daju vašem sajtu dinamičnost jer možete vrlo brzo kroz njih da menjate sadržaj. Sem toga posetioci mogu da komentarišu postove i na taj način da se uključe u kreiranje sadržaja na vašem sajtu.

Tag za listanje postova

Templejt tag query_posts ( $args ) se koristi kako bi izlistali postove.

Ovaj tag ima dosta argumenata koje prima. Za kompletnu listu tagova koji se mogu koristiti uz ovaj tag posetite sledeći link.

http://codex.WordPress.org/Template_Tags/query_posts

Tag query_posts se koristi u kombinaciji sa tzv. Lupom (http://codex.WordPress.org/The_Loop ) što predstavlja jednostavan lup koji prolazi svaki post i vraća podatke query_posts tagu. Kod koji možete dodati u templejt fajl je:

<?php if (have_posts()) : ?>;

<?php while (have_posts()) : the_post(); ?>

// Display the post and its content here

<?php endwhile; ?>

Važni trikovi sa query_posts tagom

Kako prikazati postove iz određene kategorije na početnoj strani?

Sve teme prikazuju postove na početnoj strani hronološki iz vaše baze pri čemu ih prikazuju nevezano za to kojoj kategoriji pripadaju. Ako želite da prikažete postove iz samo jedne kategorije npr. “Projects” možete napraviti sledeće promene u index.php fajlu:

query_posts(‘category_name=Projects’);

I nakon toga iskoristite lup. Ova promena će uticati na to da se prikažu samo postovi iz kategorije “Projects”.

Kako prikazati postove koji imaju određeni tag?

Ukoliko želite da prikažete samo postove koji imaju određeni tag npr. “Programming” možete napraviti sledeću promenu u index.php fajlu:

query_posts(‘tag=Programming’);

Sada će se prikazati samo postovi koji imaju tag “Programming”

Takođe možete prikazati postove samo određenog autora. Evo promene koja će to omogućiti:

query_posts(‘author_name=Admin’);

Kako prikazati sticky (lepljivi) post na početnoj strani?

Ukoliko želite da prikažete lepljivi post na početnoj strani to možete učiniti uz pomoć sledeće opcije:

Lepljivi post će se prikazati iznad svih ostalih postova i može ih biti više.

Ukoliko želite da prikažete samo lepljive postove na početnoj strani onda možete uneti sledeću promenu u kodu index.php fajla vaše teme:

query_posts(array(‘post__in’=&gt;get_option(‘sticky_posts’)));

Ova promena će prikazati na početnoj strani samo postove koji su označeni kao lepljivi:

Strane

U početku je WordPress korišćen kao platforma na kojoj možete efikasno napraviti svoj blog, međutim kako je platforma rasla pojavila se sve veća potreba da WP ima mogućnosti kao svaki drugi regularan CMS, jer je njegova upotreba prešla sa bloga na kreiranje bilo kog drugog tipa web sajta. Iz te potrebe pojavila se funkcionalnost dodavanja strana.

Strane su statički postovi. Smešteni su na isti način u bazi kao i postovi.

Mogu da imaju komentare kao i pingback i trackback.

Razlika u odnosu na postove je što strane nisu prikazane hronološki, ali se mogu prikazati u obliku drveta gde jedna strana može biti roditelj drugoj strani itd.

Za strane se mogu praviti i posebni templejti.

Tag za listanje strana

Templejt tag wp_list_pages( $args ) se koristi kako bi se izlistale strane kao linkovi.

Ovaj tag takođe prima dosta argumenata, a kompletnu listu istih možete pogledati na ovom linku:

http://codex.WordPress.org/Template_Tags/wp_list_pages

U nastavku možete videti deo koda iz fajla sidebar.php u kojem je ovaj tag iskorišćen:

<ul role=”navigation”>

<?php wp_list_pages(‘title_li=<h2>Pages</h2>’ ); ?>

<li><h2>Archives</h2>

<ul>

<?php wp_get_archives(‘type=monthly’); ?>

</ul>

</li>

<?php wp_list_categories(‘show_count=1&amp;title_li=<h2>Categories</h2>’); ?>

</ul>

Važni trikovi sa wp_list_pages

Evo i nekoliko malih trikova koje možete uraditi koristeći ovaj koristan tag.

Kako promeniti naslov listi strana?

Pre svega pronađite tag wp_list_pages u svojoj temi. U Twenty ten temi on je u fajlu sidebar.php. Sledeću liniju:

<?php wp_list_pages(’title_li=<h2>Pages</h2>’ ); ?>

zamenite sa:

<?php wp_list_pages(’title_li=<h2>Documents</h2>’ ); ?>

Argument title_li određuje koji naslov će biti prikazan na početku liste svih strana vašeg WordPress-a. Po default-u je Pages, a vi to možete promeniti u koji god želite naslov.

Kako da promenite sortiranje u prikazu strana?

Po default-u strane se u listi prikazuju u rastućem redosledu. Ako želite da se strane listaju u opadajućem redosledu onda iskoristite argument sort_order . Evo koda koje će ovo uraditi:

wp_list_pages(’title_li=<h2>Documents</h2>&sort_order=DESC’);

Strane mogu da se sortiraju i po datumu objavljivanja. Pa ako želite da sortirate strane u opadajućem redosledu po datumu objavljivanja sledeći deo koda će vam biti od pomoći:

wp_list_pages(’title_li=<h2>Documents</h2>&sort_order=DESC&sort_column=post_date&show_date=created’ );

Kako da uklonite određenu stranu iz liste?

Ukoliko želite da uklonite određenu stranu iz liste, na primer stranu “O nama”, onda pročitajte u admin delu koji ID ima ta strana. Nakon toga, ako je recimo ID strane 3 onda će sledeći kod da je ukloni iz prikaza:

wp_list_pages(’title_li=<h2>Documents</h2>&exclude=3′);

Nakon toga strana “O nama” neće biti vidljiva u listi u sidebar-u.

Komentari

Komentari predstavljaju najinteresantniju mogućnost WordPress-a. Kada su uključeni oni mogu da naprave celu zajednicu na vašem blogu. Često se dešava da je sadržaj na sajtu interesantniji u komentarima nego u samom postu.

Tag za listanje komentara

Templejt tag wp_list_comments ( $args ); se koristi za listanje WordPress komentara .

Kao i u prethodnim slučajevima i ovaj tag prima dosta argumenata. Njihovu listu možete pogledati na ovom linku:

http://codex.WordPress.org/Template_Tags/wp_list_comments

Tag se nalazi u fajlu comments.php vaše teme, u nastavku možete pogledati deo koda iz ovog fajla:

<?php if ( have_comments() ) : ?>

<h3><?php comments_number(‘No Responses’, ‘One Response’, ‘% Responses’ );?> to “<?php the_title(); ?>”</h3>

<div>

<div><?php previous_comments_link() ?></div>

<div><?php next_comments_link() ?></div>

</div>

<ol>

<?php

wp_list_comments();

?>

</ol>

<div>

<div><?php previous_comments_link() ?></div>

<div><?php next_comments_link() ?></div>

</div>

<?php else : // this is displayed if there are no comments so far ?>

<?php if ( comments_open() ) : ?>

<!– If comments are open, but there are no comments. –>

<?php else : // comments are closed ?>

<!– If comments are closed. –>

<p>Comments are closed.</p>

<?php endif; ?>

<?php endif; ?>

Važni trikovi sa wp_list_comments

Kako promeniti redosled prikaza komentara?

Po default-u komentari su prikazani u rastućem redosledu, po datumima. Pa je tako najstariji komentar prikazan prvi, a noviji idu dalje ispod njega.

Međutim ukoliko želite da se najnoviji komentari prikazuju prvi i na taj način da posetilac dobije najnoviji sadržaj odmah onda to možete uraditi izmenom wp_list_comments taga koji se nalazi u comments.php fajlu. Promena je sledeća:

wp_list_comments(array(’reverse_top_level’ => true));

Ova izmena će prikazati prvo najnovije postove. Sem ovoga WordPress dashboard ima opciju u okviru discussion settings dela kojom možete namestiti da se novi komentari prikazuju i da ih takođe WordPress raspodeli na nekoliko strana.

Tag za prikaz Comment pop-up-a

Templejt tag comments_popup_link(‘zero’,’one’,’more’,’CSSclass’,’none’); se koristi kako bi se prikazao link za comment pop-up.

Lista arumenata koje ovaj tag može da prihvati je na sledećem linku:

http://codex.WordPress.org/Template_Tags/comments_popup_link

Kod se obično nalazi u index.php fajlu vaše teme.

Kako promeniti tekst linka kada post nema komentara?

Kada post još uvek nema komentara onda se pojavljuje tekst ‘No Comments’ na pop-up linku.

Naravno ovaj tekst se može promeniti u tekst koji vi želite. Izmena koju treba uraditi je sledeća:

comments_popup_link(‘Postavite komentar »’, ’1 Comment »’, ‘% Comments »’);

Kako sakriti link ako na postu nije dozvoljeno komentarisanje?

Kao što možete uključiti komentare tako ih možete i isključiti na sajtu ili recimo za određeni post isključiti mogučnost komentarisanja. Ukoliko isključite komentarisanje na postu onda nije dobro da se comments pop-up link prikazuje.

Dakle ako ne želimo da se link prikaže kada komentarisanje nije dozvoljeno na postu uradićemo sledeće promene u comments_popup_link() tagu u okviru index.php fajla teme:

<?php

if ( comments_open() ){comments_popup_link(‘No Comments »’, ’1 Comment »’, ‘% Comments »’);}

?>

Nakon ove promene link će se pojaviti samo na postovima u kojima je komentarisanje dozvoljeno:

Kategorije

Kategorije nisu tip sadržaja u okviru WordPress-a, ali su vrlo bitne iz razloga što vam pomažu da organizujete postove. Ne samo što ćete odvojiti postove već ćete slične postove po tematici ili sadržaju grupisati zajedno. Ovo će čitaocu vašeg bloga ili posetiocu sajta znatno olakšati proces pronalaženja sadržaja koji ga interesuje.

Tag za listanje kategorija

Templejt tag wp_list_categories( $args ); se koristi da bi se izlistale kategorije kao linkovi.

Listu argumenata koje ovaj tag prima možete videti na ovom linku:

http://codex.WordPress.org/Template_Tags/wp_list_categories

Naredni kod je deo fajla sidebar.php:

<ul role=”navigation”>

<?php wp_list_pages(‘title_li=<h2>Pages</h2>’ ); ?>

<li><h2>Archives</h2>

<ul>

<?php wp_get_archives(‘type=monthly’); ?>

</ul>

</li>

<?php <strong>wp_list_categories(‘show_count=1&amp;title_li=<h2>Categories</h2>’);</strong> ?>

</ul>

Važni trikovi sa wp_list_categories

Kako prikazati ili ukloniti broj postova u kategoriji?

Kada listate sve kategorije na svom WordPress sajtu onda možete pored imena kategorije namestiti da se prikazuje i broj postova koje ima ta kategorija. Ovaj prikaz kontroliše argument show_count.

Ako je show_count=1 broj postova u kategorijama će se ispisati.

wp_list_categories(’show_count=1&title_li=<h2>Categories</h2>’);

wp_list_categories(‘show_count=0&amp;title_li=&lt;h2&gt;Categories&lt;/h2&gt;’);

Kako ograničiti broj kategorija u wp_list_categories?

U okviru wp_list_categories  možete ograničiti koliko će kategorija biti prikazano. Ovo je naročito korisno ako imate puno kategorija, ali želite da prikažete samo nekoliko u sidebar-u.

Maksimalan broj kategorija koji će biti prikazan zavisi od argumenta ‘number’ u taguwp_list_categories.

Ako želite da ograničite broj kategorija u listi možete iskoristiti:

wp_list_categories(’show_count=0&title_li=<h2>Categories</h2>&number=2′);

Kako ukloniti određenu kategoriju iz liste?

Ako želite da uklonite određenu kategoriju iz liste morate u admin delu pročitati ID te kategorije. Nakon toga uradite sledeću izmenu u wp_list_categories tagu:

wp_list_categories(’show_count=0&title_li=<h2>Categories</h2>&exclude=3′);

Nakon ove izmene kategorija sa ID-jem 3 će biti uklonjena iz liste.

Zaključak

Ovo su osnovni tipovi sadržaja u WordPress-u. Male izmene koje smo ovde promenili mogu značajno da promene izgled vašeg bloga i da omoguće posetiocima da se lakše snađu i pronađu baš ono što ih interesuje. Na taj način dobijate na boljoj organizaciji koju će vaši posetioci sigurno da nagrade većom posetom i lojalnošću vašem web sajtu.

Izvor: wpwebhost

 

PRIJAVITE SE ODMAH ZA NAJNOVIJE TEKSTOVE SA NAŠEG BLOGA!

0 коментара

Kategorije

Adriahost razglednica

Ćirilica na internetu

cPanel za početnike

Hosting sajta (50)

Interesantno

Internet zarada

Iskustva Adriahost

Izrada sajta

Obaveštenje

Photoshop uputstva

SEO i Marketing sajta

Serveri i VPS

Škrabalica

SMS Marketing

Svet domena

WordPress za početnike

Besplatan email kurs i novosti sa bloga

Prijavite se na našu email listu
Ime i prezime *
Email adresa *
Dobijaćete obaveštenje o novostima na blogu i kurs web poslovanja i marketinga u 9 lekcija.

Pratite Adriahost:

Najpopularniji tekstovi

Pridružite se našem jatu