Eksportovanje i importovanje baze podataka u MySQL ili MariaDB

Eksportovanje i importovanje baze podataka iz MySQL ili MariaDB je nezaobilazna radnja kod migracije ili bekapovanja sajta. Ako radite bakap sajta, pored kopiranja svih fajlova sajta, obavezno se jedna kopija baze podataka izvozi i čuva. Ako se radi migracija sajta, pored prebacivanja fajlova, potrebno je eksportovati bazu podataka i ponovo je importovati na novom hostingu.

Eksportovanje baze podataka iz konzole preko SSH

Potrebno je povezati se sa serverom gde se baza nalazi. Ovde možete pročitati uputstvo za povezivanje preko SSH. Nakon povezivanja potrebno je da ukucate sledeći red da bi baza bila eksportovana u SQL formatu:
—-

mysqldump -u korisnikbaze -p ime_baze > data-dump.sql

—-
Da pojasnimo:

  • mysqldump se koristi za dump baze u SQL format
  • korisnikbaze je korisničko ime koje ima privilegiju da koristi bazu
  • ime_baze je ime baze
  • data-dump je ime fajla koji će dobiti eksportovana baza

Ova komanda je slična kao komanda za import, pa obratite pažnju na strelicu > koja pokazuje sa leva na desno, odnosno, baza ime_baze se izvozi u fajl data-dump.sql.

Imajte u vidu da će fajl data-dump.sql biti sačuvan u direktorijumu gde ste se postavite preko konzole. Da vidite u kom se direktorijumu nalazite, ukucajte pwd

Importovanje baze podataka iz konzole preko SSH

Da bi neka postojeća baza (njen dump fajl) bila importovana u bazu potrebno je da nova baza postoji na serveru. Ukoliko baza ne postoji, potrebno je da najpre bude napravljena. To se može uraditi na sledeći način.

Najpre se povežite sa serverom preko SSH veze. Zatim ukucajte sledeće:
—-

mysql -u root -p

—-
Ovo će otvoriti mysql sa najvišim privilegijama, pa se može pristupiti kreiranju baze:
—-

CREATE DATABASE nova_baza;

—-
Napravite korisnika za novu bazu:
—-

CREATE USER korisnik@localhost;

—-
Dodelite novom korisniku lozinku:
—-

SET PASSWORD FOR korisnik@localhost= PASSWORD("ovde-ide-lozinka");

—-
Dozvolite korisniku da koristi bazu sa lozinkom koja mu je dodeljena:
—-

GRANT ALL PRIVILEGES ON nova_baza.* TO korisnik@localhost IDENTIFIED BY 'ovde-ide-lozinka';

—-
Osvežite privilegije koje postoje u mysql:
—-

FLUSH PRIVILEGES;

—-

Ukucajte exit da izađete iz mysql-a. Uradite uplaod baze na server ili koristite wget da je dovučete sa drugog servera. Sada možete uraditi import baze u novu bazu koja je kreirana:
—-

mysql -u korisnik -p nova_baza < naziv-baze-koja-se-importuje.sql

—-
Da pojasnimo:

  • korisnik je ime korisnika kojeg smo napravili
  • nova_baza je ime nove baze koju smo napravili
  • naziv-baze-koja-se-importuje.sql je baza koja se importuje u novu bazu

Da bi vam bilo lakše da pamtite kada je import a kada eksport baze, obratite pažnju na strelicu < koja pokazuje sa desna na levo, odnosno, naziv-baze-koja-se-importuje.sql se kreće u pravcu strelice i importuje u novu bazu sa podacima koji su upisani.

Eksportovanje i importovanje baze preko PHPMyAdmin-a

Korišćenje konzole za importovanje i eksportovanje baze može da bude teško. Umesto toga, sve ovo možete raditi i preko PHPMyAdmin aplikacije. Ulogujete se na vaš cPanel i otvorite PHPMyAdmin. Sa leve strane možete videti sve prisutne baze podataka. Kada odaberete bazu, možete raditi import ili eksport biranjem opcije koja vam je potrebna:

import export baze podataka

Ako radite eksportovanje postojeće baze, ona se već vidi u PHPMyAdmin-u. Međutim, ako radite import baze koju ste preuzeli sa drugog hostinga, potrebno je da najpre napravite novu bazu u MySQL Databases aplikaciji u cPanelu i u nju importujete bazu sa drugog hostinga. Ovde je uputstvo za kreiranje nove MySQL baze.

Konzola ili PHPMyAdmin

Za manje baze možete slobodno koristiti PHPMyAdmin, dok je za velike baze (govorimo o GB) bolje koristiti konzolu. PHPMyAdmin koristi veb-interfejs koji može da zakaže kod dugih importovanja pa nećete znati šta se tačno desilo do kraja.

PRIJAVITE SE ODMAH ZA NAJNOVIJE TEKSTOVE SA NAŠEG BLOGA!

Tags: , , , ,

No comments yet.

Submit Comment