Kako da instaliram WordPress na CentOS 7 serveru

Ukoliko imate CentOS 7 server, WordPress možete lako instalirati i iz komandne linije bez dodatnih hosting kontrolnih panela. Ovo je uputstvo za podešavanje CentOS 7 operativnog sistema kako bi WordPress mogao da radi na njemu. Evo šta je ovde zapisano, i šta možete uraditi koristeći ovo uputstvo:

Korak 1 – Instalacija Apache Web servera na CentOS 7
Korak 2 – Instalacija MySQL-a na CentOS 7, kreiranje baze i korisnika za WordPress
Korak 3 – Instalacija PHP-a na CentOS 7
Korak 4 – Instalacija PHP modula na CentOS 7
Korak 5 – Testiranje PHP-a koristeći info.php fajl
Korak 6 – WordPress instalacija na CentOS 7 serveru
Korak 7 – Wordpress  podešavanja na CentOS 7 serveru

Napomena: Ovo uputstvo namenjeno je početnicima i prosto odgovara na pitanje Kako da instaliram WordPress na CentOS 7 serveru. Uputstvo ne sadrži korake za podizanje bolje sigurnosti na CentOS 7 serveru.

Korak 1 – Instalacija Apache Web servera na CentOS 7

Apache veb-server je trenutno najpopularniji veb-server na svetu. To ga čini i odličnih rešenjem zbog zajednice koju okuplja i podrške koja dolazi na taj način. Da bi vaš WordPress radio, potrebno je instalirati i ovaj paket. Povežite se sa serverom koristeći konzolu i SSH povezivanje (ovde je uputstvo za povezivanje).

Ukucajte sledeće za instalaciju veb-servera:

yum install httpd

 

Pokrenite veb-server:

systemctl start httpd.service

 

Proverite da li radi veb-server tako što ćete ukucati IP adresu servera u vaš internet pregledač. Ukoliko vidite sledeću stranicu, znači da radi:

 

Na kraju, podesite sa se veb-server pokreće zajedno sa startovanjem servera. Ukucajte u konzoli sledeće:

systemctl enable httpd.service

Korak 2 – Instalacija MySQL-a na CentOS 7, kreiranje baze i korisnika za WordPress

Da bismo upravljali MySQL-om, potrebno je da instaliramo paket mysql-server. Ovo je moguće na CentOS 6 operativnom sistemu, ali ne i na CentOS 7. Ukoliko ukucate komandu za instalaciju mysql-server paketa, dobićete sledeće:

[root@server ~]# yum install mysql-server
base                                                              | 3.6 kB 00:00:00
extras                                                             | 3.4 kB 00:00:00
updates                                                            | 3.4 kB 00:00:00
(1/4): base/7/x86_64/group_gz    | 156 kB 00:00:00
(2/4): extras/7/x86_64/primary_db  | 145 kB 00:00:00
(3/4): updates/7/x86_64/primary_db | 5.2 MB 00:00:01
(4/4): base/7/x86_64/primary_db   | 5.7 MB 00:00:01
No package mysql-server available.
Error: Nothing to do
[root@server ~]#

 

Zbog toga, umesto mysql-server paketa, instaliraćemo mariadb-server paket koristeći yum instaler paketa:

yum install mariadb-server mariadb

 

U konzoli to izgleda ovako:

Ukoliko među ovim redovima primetite i sledeći:

Downloading packages:
Delta RPMs disabled because /usr/bin/applydeltarpm not installed.

 

ne morate preduzimati korake da instalirate paket koji se tu navodi. U pitanju je paket koji je koristan ukoliko imate sporu internet konekciju. deltarpm paket radi tako što upoređuje već postojeće pakete u sistemu i preuzima samo razliku koja je potrebna za ažuriranje – kako bi uštedeo na vremenu kod sporih konekcija na računarima.

Nakon instalacije paketa potrebno je i pokrenuti mariadb uz pomoć sledeće komande:

systemctl start mariadb

 

Sada kada MySQL baza podataka radi, možemo i da postignemo malo bolju sigunost od one podrazumevane. U konzoli je potrebno ukucati sledeće:

mysql_secure_installation

 

Kada ukucate navedeni red u konzolu, zatražiće vam postojeću lozinku za MySQL, s obzirom da je tek instaliran, nemate lozinku pa je dovoljno da stisnete Enter na tastaturi. Dobiće još nekoliko y/n pitanja, pa nećete pogrešiti ukoliko na svako pitanje stisnete Enter (odabira podrazumevanu postavku).

Evo i kako to izgleda u konzoli:

Postavite sada da se mariadb pokreće sa sistemom:

systemctl enable mariadb.service

 

Ulogujete se na MySQL  sa najvećim privilegijama:

mysql -u root -p

 

Unesite lozinku koju ste definisali ranije (lozinka za MySQL) i napravite novu bazu podataka tako što ćete ukucati sledeće:

CREATE DATABASE wordpressdb1;

 

wordpressdb1 je ime nove baze koja će biti napravljena.

Mala napomena: Sve komande u MySQL-u treba da se završe sa ; pa imajte to u vidu ukoliko nešto ne bude radilo kako treba pri pokušaju da napravite novu bazu ili korisnika.

Sada treba napraviti i novog korisnika za bazu podataka i definisati lozinku preko koje će taj korisnik pristupati bazi:

CREATE USER wpkorisnik@localhost IDENTIFIED BY 'LoZiNkA';

 

wpkorisnik je ime novog korisnika, dok je LoZiNkA nova lozinka koju će taj korisnik koristiti.

Da bi novi korisnik pristupao i novoj bazi (sve smo već napravili) sada ih treba i povezati dodajući privilegije:

GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpressdb1.* TO wpkorisnik@localhost IDENTIFIED BY 'LoZiNkA';

 

Sada je potrebno i ažurirati privilegije da bi novi korisnik mogao da pristupa i koristi bazu podataka:

FLUSH PRIVILEGES;

 

Na kraju, izađite iz MySQL-a kucajući sledeće:

exit

Korak 3 – Instalacija PHP-a na CentOS 7

Za instalaciju PHP-a na CentOS 7 ukucajte sledeće:

yum install php php-mysql

 

Restartujte Apache veb-server:

systemctl restart httpd.service

Korak 4 – Instalacija PHP modula na CentOS 7

Instalirajte PHP module:

yum install php-gd php-pdo php-pear php-pecl php-xml php-gd php-zlib

 

U komandnoj liniji iznad možete videti primere modula, najbolje je da istražite šta vam je potrebno za vaš WordPress sajt i instalirate potrebne module. Da vidite sve dostupne php module i biblioteke ukucajte:

yum search php-

 

Da dobijete više informacija o određenom modulu ukucajte sledeće (ime_paketa zamenite odgovorajućim imenom paketa, na primer php-pdo):

yum info ime_paketa

Korak 5 – Testiranje PHP-a preko info.php fajla

Sada ćemo testirati server i proveriti da li je PHP uredno postavljen. Napravićemo jedan običan php fajl sa osnovnim skriptom koji će pozvati određenu stranicu. Taj fajl ćemo postaviti u „web root“ koji je za CentOS 7 na sledećoj lokaciji: /var/www/html/ pa idemo odmah na kreiranje potrebnog fajla za testiranje:

vi /var/www/html/info.php

 

Otvoriće se prazan fajl pa ubacite sledeći PHP kod u ovaj fajl:

<?php phpinfo(); ?>

 

Mala napomena: Da sačuvate izmene u Vi tekst editoru, stisnite taster Esc, zatim : (dve tačke), zatim w nakon toga i q

Posetite sledeću adresu da biste videli da fajl koji ste postavili poziva ispravnu stranicu (stranica će ispisati sva PHP podešavanja):

http://ip-adresa-vaseg-servera/info.php

 

Ukoliko vidite stranicu koja počinje kao na slici ispod, onda je sve u redu:

Kada sve pregledate i istražite, možete obrisati ovaj fajl kucajući sledeće:

rm /var/www/html/info.php

Korak 6 – WordPress instalacija na CentOS 7 serveru

Preuzećemo WordPress instalacioni paket iz zvaničnog repozitorijuma i raspakovati. Najpre se ulogujte na server preko konzole i SSH povezivanja, zatim se postavite u radni direktorijum:

cd ~

 

Preuzmite WordPress koristeći wget:

wget http://wordpress.org/latest.tar.gz

 

Raspakujte preuzetu arhivu:

tar xzvf latest.tar.gz

 

Ovako to izgleda u konzoli:

Ako pogledate šta se nalazi u vašem radnom direktorijumu videćete da u sada imate jednu tar.gz arhivu i folder pod nazivom wordpress:

[root@server ~]# ll
total 8608
-rw-r--r-- 1 root  root 8807744 Jan 16 23:39 latest.tar.gz
drwxr-xr-x 5 nobody 65534  4096 Jan 16 23:39 wordpress

 

Prebacite sada sve WordPress fajlove na lokaciju odakle će veb-server (Apache) moći da ih servira ispravno. Prebacivanje možete obaviti koristeći rsync kako bi dozvole nad fajlovima ostale sačuvane:

rsync -avP ~/wordpress/ /var/www/html/

 

Dodajte direktorijum gde će WordPress čuvati sve uploadovane fajlove:

mkdir /var/www/html/wp-content/uploads

 

Postavite sada i ispravne dozvole na folderima tako da veb-server može ispravno da pristupa, čuva i otprema fajlove:

chown -R apache:apache /var/www/html/*

 

Ovim je završena instalacija, ali ne i podešavanje WordPress-a na CentOS 7 serveru.

Korak 7 – WordPress podešavanja na CentOS 7 serveru

Prebacite se na direktorijum gde se nalazi WordPress-ova instalacija:

cd /var/www/html

 

Glavna podešavanja za WordPress nalaze se u fajlu wp-config.php, međutim ovaj fajl još uvek ne postoji. Napravićemo ga od fajla koji se već nalazi kao primer i zove se wp-config-sample.php:

cp wp-config-sample.php wp-config.php

 

Otvorite taj novi fajl u Nano uređivaču teksta (ukoliko ovaj uređivač teksta nije prisutan instalirajte ga sa yum install nano ):

nano wp-config.php

 

Potrebno je da izmenimo samo tri reda, i to ime baze podataka, korisnika baze i lozinku za korisnika baze (sve smo već napravili ranije):

// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define('DB_NAME', 'database_name_here');

/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'username_here');

/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', 'password_here');

 

Kroz Nano se krećete strelicama na tastaturi. Unesite podatke i sačuvajte unešeno kombinacijom tastera Ctrl+O a zatim izađite kombinacijom tastera Ctrl+X. Iz našeg primera sa podacima baze i korisnika koje smo ranije kreirali to izgleda ovako:

// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define('DB_NAME', 'wordpressdb1');

/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'wpkorisnik');

/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', 'LoZiNkA');

 

Da testirate da li je sve ispravno posetite IP adresu vašeg servera. Ukoliko vidite ovakvu stranicu, sve ste dobro uradili:

Svaki sledeći korak je klasična instalacija WordPress-а gde unosite podatke administratora (username, password, email adresu):

Na kraju, WordPress sajt će proraditi na vašoj IP adresi, odnosno na domenu koji za A record ima IP adresu vašeg servera.

Drugi načini za instalaciju WordPress-a na serveru

Ukoliko vam ovakav način deluje suviše komplikovano i uzima previše vremena, brže i mnogo jednostavnije rešenje je da koristite WHM/cPanel na svom serveru. Uz ovakav hosting kontrolni panel lakše biste krerali bazu podataka, uključili potrebne PHP module, uradili upload fajlova i to bez korišćenja konzole. Možete uraditi čak i instalaciju WordPress-a na „jedan klik“.

Kod svake hosting kompanije lako možete uz server zakupiti i cPanel licencu, dok kod nas dobijate i besplatnu instalaciju i podešavanje cPanela uz svaku zakupljenu cPanel licencu. Ukoliko imate neko dodatno pitanje ili naiđete na poteškoću, slobodno nas kontaktirajte.

 

 

PRIJAVITE SE ODMAH ZA NAJNOVIJE TEKSTOVE SA NAŠEG BLOGA!

Tags: , , ,

No comments yet.

Submit Comment