Како да инсталирам Вордпрес на CentOS 7 серверу

by | Сервери и ВПС

Уколико имате CentOS 7 сервер, Вордпрес можете лако инсталирати и из командне линије без додатних хостинг контролних панела. Ово је упутство за подешавање CentOS 7 оперативног система како би Вордпрес могао да ради на њему. Ево шта је овде записано, и шта можете урадити користећи ово упутство:

Корак 1 – Инсталација Apache веб сервера на CentOS 7
Корак 2 – Инсталација MySQL-а на CentOS 7, креирање базе и корисника за Вордпрес
Корак 3 – Инсталација PHP-а на CentOS 7
Корак 4 – Инсталација PHP модула на CentOS 7
Корак 5 – Тестирање PHP-а користећи info.php фајл
Корак 6 – Вордпрес инсталација на CentOS 7 серверу
Корак 7 – Вордпрес подешавања на CentOS 7 серверу

Напомена: Ово упутство намењено је почетницима и просто одговара на питање Како да инсталирам Вордпрес на CentOS 7 серверу. Упутство не садржи кораке за подизање боље сигурности на CentOS 7 серверу.

Корак 1 – Инсталација Apache веб сервера на CentOS 7

Apache веб-сервер је тренутно најпопуларнији веб-сервер на свету. То га чини и одличних решењем због заједнице коју окупља и подршке која долази на тај начин. Да би ваш Вордпрес радио, потребно је инсталирати и овај пакет. Повежите се са сервером користећи конзолу и SSH повезивање (овде је упутство за повезивање).

Укуцајте следеће за инсталацију веб-сервера:

yum install httpd

 

Покрените веб-сервер:

systemctl start httpd.service

 

Проверите да ли ради веб-сервер тако што ћете укуцати IP адресу сервера у ваш интернет прегледач. Уколико видите следећу страницу, значи да ради:

На крају, подесите да се веб-сервер покреће заједно са стартовањем сервера. Укуцајте у конзоли следеће:

systemctl enable httpd.service

 

Корак 2 – Инсталација MySQL-а на CentOS 7, креирање базе и корисника за Вордпрес

Да бисмо управљали MySQL-ом, потребно је да инсталирамо пакет mysql-server. Ово је могуће на CentOS 6 оперативном систему, али не и на CentOS 7. Уколико укуцате команду за инсталацију mysql-server пакета, добићете следеће:

[root@server ~]# yum install mysql-server
base | 3.6 kB 00:00:00
extras | 3.4 kB 00:00:00
updates | 3.4 kB 00:00:00
(1/4): base/7/x86_64/group_gz | 156 kB 00:00:00
(2/4): extras/7/x86_64/primary_db | 145 kB 00:00:00
(3/4): updates/7/x86_64/primary_db | 5.2 MB 00:00:01
(4/4): base/7/x86_64/primary_db | 5.7 MB 00:00:01
No package mysql-server available.
Error: Nothing to do
[root@server ~]#

 

Због тога, уместо mysql-server пакета, инсталираћемо mariadb-server пакет користећи yum инсталер пакета:

yum install mariadb-server mariadb

 

У конзоли то изгледа овако:

Уколико међу овим редовима приметите и следећи:

Downloading packages:
Delta RPMs disabled because /usr/bin/applydeltarpm not installed.

 

не морате предузимати кораке да инсталирате пакет који се ту наводи. У питању је пакет који је користан уколико имате спору интернет конекцију. deltarpm пакет ради тако што упоређује већ постојеће пакете у систему и преузима само разлику која је потребна за ажурирање – како би уштедео на времену код спорих конекција на рачунарима.

Након инсталације пакета потребно је и покренути mariadb уз помоћ следеће команде:

systemctl start mariadb

 

Сада када MySQL база података ради, можемо и да постигнемо мало бољу сигуност од оне подразумеване. У конзоли је потребно укуцати следеће:

mysql_secure_installation

 

Када укуцате наведени ред у конзолу, затражиће вам постојећу лозинку за MySQL, с обзиром да је тек инсталиран, немате лозинку па је довољно да стиснете Ентер на тастатури. Добиће још неколико y/n питања, па нећете погрешити уколико на свако питање стиснете Ентер (одабира подразумевану поставку).

Ево и како то изгледа у конзоли:

Поставите сада да се mariadb покреће са системом:

systemctl enable mariadb.service

 

Улогујете се на MySQL са највећим привилегијама:

mysql -u root -p

 

Унесите лозинку коју сте дефинисали раније (лозинка за MySQL) и направите нову базу података тако што ћете укуцати следеће:

CREATE DATABASE wordpressdb1;

 

wordpressdb1 је име нове базе која ће бити направљена.

Мала напомена: Све команде у MySQL-у треба да се заврше са ; па имајте то у виду уколико нешто не буде радило како треба при покушају да направите нову базу или корисника.

Сада треба направити и новог корисника за базу података и дефинисати лозинку преко које ће тај корисник приступати бази:

CREATE USER wpkorisnik@localhost IDENTIFIED BY 'LoZiNkA';

 

wpkorisnik је име новог корисника, док је LoZiNkA нова лозинка коју ће тај корисник користити.

Да би нови корисник приступао и новој бази (све смо већ направили) сада их треба и повезати додајући привилегије:

GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpressdb1.* TO wpkorisnik@localhost IDENTIFIED BY 'LoZiNkA';

 

Сада је потребно и ажурирати привилегије да би нови корисник могао да приступа и користи базу података:

FLUSH PRIVILEGES;

 

На крају, изађите из MySQL-а куцајући следеће:

exit

 

Корак 3 – Инсталација PHP-а на CentOS 7

За инсталацију PHP-а на CentOS 7 укуцајте следеће:

yum install php php-mysql

 

Рестартујте Apache веб-сервер:

systemctl restart httpd.service

 

Корак 4 – Инсталација PHP модула на CentOS 7

Инсталирајте PHP модуле:

yum install php-gd php-pdo php-pear php-pecl php-xml php-gd php-zlib

 

У командној линији изнад можете видети примере модула, најбоље је да истражите шта вам је потребно за ваш Вордпрес сајт и инсталирате потребне модуле. Да видите све доступне php модуле и библиотеке укуцајте:

yum search php-

 

Да добијете више информација о одређеном модулу укуцајте следеће (име_пакета замените одговорајућим именом пакета, на пример php-pdo):

yum info ime_paketa

 

Корак 5 – Тестирање PHP-а преко info.php фајла

Сада ћемо тестирати сервер и проверити да ли је PHP уредно постављен. Направићемо један обичан php фајл са основним скриптом који ће позвати одређену страницу. Тај фајл ћемо поставити у “web root” који је за CentOS 7 на следећој локацији: /var/www/html/ па идемо одмах на креирање потребног фајла за тестирање:

vi /var/www/html/info.php

 

Отвориће се празан фајл па убаците следећи PHP код у овај фајл:

<?php phpinfo(); ?>

 

Мала напомена: Да сачувате измене у Vi текст едитору, стисните тастер Esc, затим : (две тачке), затим w након тога и q

Посетите следећу адресу да бисте видели да фајл који сте поставили позива исправну страницу (страница ће исписати сва PHP подешавања):

http://ip-adresa-vaseg-servera/info.php

 

Уколико видите страницу која почиње као на слици испод, онда је све у реду:

Када све прегледате и истражите, можете обрисати овај фајл куцајући следеће:

rm /var/www/html/info.php

 

Корак 6 – Вордпрес инсталација на CentOS 7 серверу

Преузећемо Вордпрес инсталациони пакет из званичног репозиторијума и распаковати. Најпре се улогујте на сервер преко конзоле и SSH повезивања, затим се поставите у радни директоријум:

cd ~

 

Преузмите Вордпрес користећи wget:

wget http://wordpress.org/latest.tar.gz

 

Распакујте преузету архиву:

tar xzvf latest.tar.gz

 

Овако то изгледа у конзоли:

Ако погледате шта се налази у вашем радном директоријуму видећете да у сада имате једну tar.gz архиву и фолдер под називом wordpress:

[root@server ~]# ll
total 8608
-rw-r--r-- 1 root   root  8807744 Jan 16 23:39 latest.tar.gz
drwxr-xr-x 5 nobody 65534    4096 Jan 16 23:39 wordpress

 

Пребаците сада све Вордпрес фајлове на локацију одакле ће веб-сервер (Apache) моћи да их сервира исправно. Пребацивање можете обавити користећи rsync како би дозволе над фајловима остале сачуване:

rsync -avP ~/wordpress/ /var/www/html/

 

Додајте директоријум где ће Вордпрес чувати све постављене фајлове:

mkdir /var/www/html/wp-content/uploads

 

Поставите сада и исправне дозволе на фолдерима тако да веб-сервер може исправно да приступа, чува и отпрема фајлове:

chown -R apache:apache /var/www/html/*

 

Овим је завршена инсталација, али не и подешавање Вордпреса на CentOS 7 серверу.

Корак 7 – Вордпрес подешавања на CentOS 7 серверу

Пребаците се на директоријум где се налази Вордпресова инсталација:

cd /var/www/html

 

Главна подешавања за Вордпрес налазе се у фајлу wp-config.php, међутим овај фајл још увек не постоји. Направићемо га од фајла који се већ налази као пример и зове се wp-config-sample.php:

cp wp-config-sample.php wp-config.php

 

Отворите тај нови фајл у Нано уређивачу текста (уколико овај уређивач текста није присутан инсталирајте га са yum install nano):

nano wp-config.php

 

Потребно је да изменимо само три реда, и то име базе података, корисника базе и лозинку за корисника базе (све смо већ направили раније):

// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define('DB_NAME', 'database_name_here');

/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'username_here');

/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', 'password_here');

 

Кроз Нано се крећете стрелицама на тастатури. Унесите податке и сачувајте унешено комбинацијом тастера Ctrl+O а затим изађите комбинацијом тастера Ctrl+X. Из нашег примера са подацима базе и корисника које смо раније креирали то изгледа овако:

// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define('DB_NAME', 'wordpressdb1');

/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'wpkorisnik');

/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', 'LoZiNkA');

 

Да тестирате да ли је све исправно посетите IP адресу вашег сервера. Уколико видите овакву страницу, све сте добро урадили:

Сваки следећи корак је класична инсталација Вордпреса где уносите податке администратора (username, password, е-мејл адресу):

На крају, Вордпрес сајт ће прорадити на вашој IP адреси, односно на домену који за А запис има IP адресу вашег сервера.

Други начини за инсталацију Вордпреса на серверу

Уколико вам овакав начин делује сувише компликовано и узима превише времена, брже и много једноставније решење је да користите WHM/cPanel на свом серверу. Уз овакав хостинг контролни панел лакше бисте крерали базу података, укључили потребне PHP модуле, урадили отпремање фајлова и то без коришћења конзоле. Можете урадити чак и инсталацију Вордпреса на “један клик”.

Код сваке хостинг компаније лако можете уз сервер закупити и cPanel лиценцу, док код нас добијате и бесплатну инсталацију и подешавање cPanela уз сваку закупљену cPanel лиценцу. Уколико имате неко додатно питање или наиђете на потешкоћу, слободно нас контактирајте.

ПРИЈАВИТЕ СЕ ЗА НАЈНОВИЈЕ ТЕКСТОВЕ СА НАШЕГ БЛОГА!

0 Comments

Leave a Reply

Категорије

Адриахост разгледница

Ћирилица на интернету

cPanel за почетнике

Хостинг сајта

Интересантно

Интернет зарада

Искуства Адриахост

Израда сајта

Обавештење

Photoshop упутства

SEO и маркетинг сајта

Сервери и VPS

Шкрабалица

SMS маркетинг

Свет домена

Вордпрес за почетнике

Besplatan email kurs i novosti sa bloga

Prijavite se na našu email listu
Ime i prezime *
Email adresa *
Dobijaćete obaveštenje o novostima na blogu i kurs web poslovanja i marketinga u 9 lekcija.

Пратите Адриахост

Најпопуларнији текстови

Придружите се

Наши производи